Nieuws

Tegen wanneer de aangifte vennootschapsbelastingen indienen?

13 May, 2011

De uiterste indieningstermijnen voor de aangiften in de vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting zijn bekend gemaakt.

Voor de aangiften in de vennootschapsbelasting geldt voor het aanslagjaar 2011 als laatste indieningsdatum:

– 13 oktober 2011 via elektronische weg, BizTax (het vroegere Vensoc)

of

– 15 september 2011 voor de papieren versie.

Voor de aangiften in de rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2011 is de uiterste indieningstermijn vastgelegd op 15 september 2011.

Oplaadstatiosn afschrijven over twee jaar

3 May, 2011

In de Programmawet van 23.12.2009 - BS 31.12.2009 staat vermeld dat men de uitgaven van de installatie van een electrisch oplaadstation tijdens de jaren 2010 tot en met 2012 versneld mag afschrijven over een periode van twee jaar.

Hierdoor verliest men echter het recht van een verhoogde investeringsaftrek. Om de verhoogde investeringsaftrek te mogen toepassen, dient men immers over een minimum periode van drie jaar af te schrijven.

Wat precies een laadstation is, staat beschreven in een circulaire.

Globaal vermeerderingspercentage 2010: 2,25%!

17 March, 2010

De Administratie heeft op haar website een bericht gepubliceerd over de voorafbetalingen voor het jaar 2010. Deze moeten in regel uiterlijk op 12.04, 12.07, 11.10 en 20.12.2010 uitgevoerd worden.

Voor aanslagjaar 2011 is het globaal vermeerderingspercentage in het stelsel van ‘verplichte’ voorafbetalingen vastgesteld op 2,25%. Voor het inkomstenjaar 2009 bedroeg dit nog 6,75%.
De creditinteresten voor de voorafbetalingen bedragen respectievelijk 3,00%, 2,50%, 2,00% en 1,50% voor de diverse tijdstippen van de voorafbetalingen.

Aftrek van de brandstofkosten beperkt tot 25%

22 December, 2009

Vanaf 01.01.2010 zullen de brandstofkosten slechts voor 75% aftrekbaar zijn. Dit betekent dat 25% van de brandstofkosten als een verworpen uitgave bij uw boekhoudkundige winst zal bijgeteld worden.

Dit betekent dat het tanken van brandstof meteen een stuk duurder wordt.

Wijziging belastbaar voordeel

14 December, 2009

Op de Ministerraad van 13.11.2009 werd besloten om de voordelen alle aard betreffende elektriciteit, verwarming drastisch te verhogen.

Indien de facturen van de nutsvoorzieningen betaald worden door de vennootschap dan wordt de verkrijger belast omwille van het privé gebruik. Er wordt met andere woorden een forfaitair bedrag belast in de personenbelasting of in de vennootschap via het systeem van een rekening courant. Het zijn nu net deze forfaits die opgetrokken worden, waardoor het fiscaal voordeel kleiner wordt.
 

Maaltijdcheques: € 1 als aftrekbare kost

2 December, 2009

Het maximum werkgeversaandeel in een maaltijdcheque werd begin 2009 opgetrokken van € 4,91 per cheque naar € 5,91.

Ingevolge de Economische Herstelwet van 27.03.2009 wordt voortaan € 1 van de maaltijdcheques aftrekbaar als beroepskost. Voorheen was het totale bedrag van de werkgeversbijdrage een verworpen uitgaven in het kader van een sociaal voordeel.

De regeling van de fiscle aftrekbaarheid ten belope van € 1 gaat in vanaf 01.01.2009.

De helft van de Belgen vrezen niet voldoende aandacht besteed te hebben aan het invullen van hun aangifte

11 August, 2009

Na de collectieve sprint om de belastingbrief op tijd in te dienen, is de Belg niet gerust in de efficiënte invulling ervan. Dit blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door InSites Consulting, in opdracht van ING België. Hoewel de helft van de Belgen hun belastingbrief als een uitdaging ziet om zo weinig mogelijk belastingen te betalen (dit is een typische karaktertrek van de Belgen), erkennen evenveel Belgen dat zij vrezen niet alle fiscale voordelen gebruikt te hebben.

Maaltijdcheques worden goedkoper

7 April, 2009

In het kader van het interprofessioneel akkoord van 2009-2010 werd beslist om de maximale nominale waarde van de maaltijdcheque te verhogen naar € 7, zonder het persoonlijk aandeel van de werknemer (minimaal € 1,09) te verhogen.
De werkgeversbijdrage mag zal met andere woorden vanaf 01.02.2009 maximaal € 5,91 in plaats van € 4,91 bedragen.

Tegemoetkoming voor zelfstandigen met liquiditeitsproblemen

7 April, 2009

De federale regering wil zelfstandigen met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de economische crisis helpen.
Men wil aan de zelfstandige de mogelijkheid geven om hun sociale bijdragen in termijnen af te lossen en in uitzonderlijke gevallen zelfs een kwijtschelding van de verhogingen van de sociale bijdragen voor de eerste drie kwartalen van 2009 toestaan. De zelfstandige moet hiervoor een aanvraag indienen. De aanvraag moet gebeuren bij het sociaal verzekeringsfonds en men moet kunnen aantonen dat de liquiditeitsproblemen het gevolg zijn van de economische crisis.
 

Terugbetaling BTW tegoed

30 March, 2009

Indien bij het verstrijken van de periode waarop de BTW aangfite betrekking heeft, de belastingplichtige een tegoed op de BTW administratie heeft, wordt het tegoed naar de volgende periode overgedragen.

Men kan echter dit tegoed laten terugbetalen. Echter, het bedrag van dit tegoed moet minstens € 615 bedragen voor de eerste drie kwartalen en € 245 voor het laatste kwartaal. Voor de maandaangevers zijn deze bedragen respectievelijk € 1.485 en € 245.