Terugbetaling BTW tegoed

30 March, 2009

Indien bij het verstrijken van de periode waarop de BTW aangfite betrekking heeft, de belastingplichtige een tegoed op de BTW administratie heeft, wordt het tegoed naar de volgende periode overgedragen.

Men kan echter dit tegoed laten terugbetalen. Echter, het bedrag van dit tegoed moet minstens € 615 bedragen voor de eerste drie kwartalen en € 245 voor het laatste kwartaal. Voor de maandaangevers zijn deze bedragen respectievelijk € 1.485 en € 245.

Hou er wel rekening mee dat bij de teruggaafprocedure uw BTW volmacht bij een financiële instelling in orde moet zijn en dat er mogelijks een BTW controle kan plaatsvinden. Deze beperkt zich meestal wel tot de investeringsfakturen.


ABBELOOS SCHINKELS & C°

Stationsstraat 241
9550 Herzele

T. 00 32 53 41 97 02
F. 00 32 53 41 97 03

email