Blog posts December, 2009

Aftrek van de brandstofkosten beperkt tot 25%

22 December, 2009

Vanaf 01.01.2010 zullen de brandstofkosten slechts voor 75% aftrekbaar zijn. Dit betekent dat 25% van de brandstofkosten als een verworpen uitgave bij uw boekhoudkundige winst zal bijgeteld worden.

Dit betekent dat het tanken van brandstof meteen een stuk duurder wordt.

Wijziging belastbaar voordeel

14 December, 2009

Op de Ministerraad van 13.11.2009 werd besloten om de voordelen alle aard betreffende elektriciteit, verwarming drastisch te verhogen.

Indien de facturen van de nutsvoorzieningen betaald worden door de vennootschap dan wordt de verkrijger belast omwille van het privé gebruik. Er wordt met andere woorden een forfaitair bedrag belast in de personenbelasting of in de vennootschap via het systeem van een rekening courant. Het zijn nu net deze forfaits die opgetrokken worden, waardoor het fiscaal voordeel kleiner wordt.
 

Maaltijdcheques: € 1 als aftrekbare kost

2 December, 2009

Het maximum werkgeversaandeel in een maaltijdcheque werd begin 2009 opgetrokken van € 4,91 per cheque naar € 5,91.

Ingevolge de Economische Herstelwet van 27.03.2009 wordt voortaan € 1 van de maaltijdcheques aftrekbaar als beroepskost. Voorheen was het totale bedrag van de werkgeversbijdrage een verworpen uitgaven in het kader van een sociaal voordeel.

De regeling van de fiscle aftrekbaarheid ten belope van € 1 gaat in vanaf 01.01.2009.