Blog posts March, 2009

Terugbetaling BTW tegoed

30 March, 2009

Indien bij het verstrijken van de periode waarop de BTW aangfite betrekking heeft, de belastingplichtige een tegoed op de BTW administratie heeft, wordt het tegoed naar de volgende periode overgedragen.

Men kan echter dit tegoed laten terugbetalen. Echter, het bedrag van dit tegoed moet minstens € 615 bedragen voor de eerste drie kwartalen en € 245 voor het laatste kwartaal. Voor de maandaangevers zijn deze bedragen respectievelijk € 1.485 en € 245.

De BTW listing niet vergeten!

26 March, 2009

We stippen het nog even aan: deze moet uiterlijk tegen 31 maart ingediend zijn. De boetes zijn immers niet mals! Het is trouwens voor de kwartaalaangvers het laatste jaar dat deze op papier kunnen ingediend worden. De verplichting om deze electronisch te versturen gaat pas in op 1 juli 2009.