Blog posts May, 2011

Tegen wanneer de aangifte vennootschapsbelastingen indienen?

13 May, 2011

De uiterste indieningstermijnen voor de aangiften in de vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting zijn bekend gemaakt.

Voor de aangiften in de vennootschapsbelasting geldt voor het aanslagjaar 2011 als laatste indieningsdatum:

– 13 oktober 2011 via elektronische weg, BizTax (het vroegere Vensoc)

of

– 15 september 2011 voor de papieren versie.

Voor de aangiften in de rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2011 is de uiterste indieningstermijn vastgelegd op 15 september 2011.

Oplaadstatiosn afschrijven over twee jaar

3 May, 2011

In de Programmawet van 23.12.2009 - BS 31.12.2009 staat vermeld dat men de uitgaven van de installatie van een electrisch oplaadstation tijdens de jaren 2010 tot en met 2012 versneld mag afschrijven over een periode van twee jaar.

Hierdoor verliest men echter het recht van een verhoogde investeringsaftrek. Om de verhoogde investeringsaftrek te mogen toepassen, dient men immers over een minimum periode van drie jaar af te schrijven.

Wat precies een laadstation is, staat beschreven in een circulaire.