Tegen wanneer de aangifte vennootschapsbelastingen indienen?

13 May, 2011

De uiterste indieningstermijnen voor de aangiften in de vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting zijn bekend gemaakt.

Voor de aangiften in de vennootschapsbelasting geldt voor het aanslagjaar 2011 als laatste indieningsdatum:

– 13 oktober 2011 via elektronische weg, BizTax (het vroegere Vensoc)

of

– 15 september 2011 voor de papieren versie.

Voor de aangiften in de rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2011 is de uiterste indieningstermijn vastgelegd op 15 september 2011.


ABBELOOS SCHINKELS & C°

Stationsstraat 241
9550 Herzele

T. 00 32 53 41 97 02
F. 00 32 53 41 97 03

email