Blog posts April, 2009

Maaltijdcheques worden goedkoper

7 April, 2009

In het kader van het interprofessioneel akkoord van 2009-2010 werd beslist om de maximale nominale waarde van de maaltijdcheque te verhogen naar € 7, zonder het persoonlijk aandeel van de werknemer (minimaal € 1,09) te verhogen.
De werkgeversbijdrage mag zal met andere woorden vanaf 01.02.2009 maximaal € 5,91 in plaats van € 4,91 bedragen.

Tegemoetkoming voor zelfstandigen met liquiditeitsproblemen

7 April, 2009

De federale regering wil zelfstandigen met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de economische crisis helpen.
Men wil aan de zelfstandige de mogelijkheid geven om hun sociale bijdragen in termijnen af te lossen en in uitzonderlijke gevallen zelfs een kwijtschelding van de verhogingen van de sociale bijdragen voor de eerste drie kwartalen van 2009 toestaan. De zelfstandige moet hiervoor een aanvraag indienen. De aanvraag moet gebeuren bij het sociaal verzekeringsfonds en men moet kunnen aantonen dat de liquiditeitsproblemen het gevolg zijn van de economische crisis.