Tegemoetkoming voor zelfstandigen met liquiditeitsproblemen

7 April, 2009

De federale regering wil zelfstandigen met liquiditeitsproblemen ten gevolge van de economische crisis helpen.
Men wil aan de zelfstandige de mogelijkheid geven om hun sociale bijdragen in termijnen af te lossen en in uitzonderlijke gevallen zelfs een kwijtschelding van de verhogingen van de sociale bijdragen voor de eerste drie kwartalen van 2009 toestaan. De zelfstandige moet hiervoor een aanvraag indienen. De aanvraag moet gebeuren bij het sociaal verzekeringsfonds en men moet kunnen aantonen dat de liquiditeitsproblemen het gevolg zijn van de economische crisis.
 


ABBELOOS SCHINKELS & C°

Stationsstraat 241
9550 Herzele

T. 00 32 53 41 97 02
F. 00 32 53 41 97 03

email