Nieuws

De BTW listing niet vergeten!

26 March, 2009

We stippen het nog even aan: deze moet uiterlijk tegen 31 maart ingediend zijn. De boetes zijn immers niet mals! Het is trouwens voor de kwartaalaangvers het laatste jaar dat deze op papier kunnen ingediend worden. De verplichting om deze electronisch te versturen gaat pas in op 1 juli 2009.

Kind ten laste mag netto € 2.830 verdienen

12 February, 2009

Opdat een kind fiscaal ten laste van de ouders kan zijn, mag het kind maximaal een beroepsinkomen van € 2.830 hebben. Indien we rekening houden met de forfaitaire aftrek van de beroepskosten, stemt dit overeen met een brutovergoeding van maximaal € 3.537,50.

Nieuwe vergoeding inzake kilometervergoeding omwille van sectoraal akkoord

12 December, 2008

Wanneer de werknemer een privé-wagen (of motor of de bromfiets) voor beroepsdoeleinden gebruikt en daardoor kosten maakt, mag de werkgever hem in principe enkel de kosten terugbetalen die werkelijk zijn gemaakt en waarvan hij het bewijs van de aard en de hoegrootheid van het bedrag kan leveren.

De fiscale en sociale administraties laten evenwel toe dat de werkgever de door de werknemer gemaakte kosten terugbetaalt op basis van forfaitair vastgestelde vergoedingen.

Fietsvergoeding

10 December, 2008

De fietsvergoeding is een vergoeding die door een werkgever wordt toegekend aan werknemers die de verplaatsing van hun woonplaats naar het werk geheel of gedeeltelijk met de fiets maken.

Het doel van het toekennen van een dergelijke fietsvergoeding is het stimuleren om de wagen thuis te laten en de fiets te nemen voor de kortere afstanden.

Forfaitaire kilometervergoeding: aanpassing vanaf juli 2008

9 December, 2008

Indien men zich verplaatst met een personenwagen, kan men in hat kader van de werkelijke beroepskosten een forfaitair bedrag in rekening brengen.

Elk jaar op 01.07.2008 wordt deze vergoeding geïndexeerd. Het nieuwe bedrag vanaf 01.07.2008 bedraagt € 0,3093 per kilometer.

Dit bedrag wordt steeds door de fiscus aanvaardt. Indien men echter kan aantonen dat de werkelijke beroepskost hoger is dan € 0,3093, mag men dit hoger bedrag hanteren.

Bron: Belgisch Staatsblad 05.12.2008