Forfaitaire kilometervergoeding: aanpassing vanaf juli 2008

9 December, 2008

Indien men zich verplaatst met een personenwagen, kan men in hat kader van de werkelijke beroepskosten een forfaitair bedrag in rekening brengen.

Elk jaar op 01.07.2008 wordt deze vergoeding geïndexeerd. Het nieuwe bedrag vanaf 01.07.2008 bedraagt € 0,3093 per kilometer.

Dit bedrag wordt steeds door de fiscus aanvaardt. Indien men echter kan aantonen dat de werkelijke beroepskost hoger is dan € 0,3093, mag men dit hoger bedrag hanteren.

Bron: Belgisch Staatsblad 05.12.2008