Fietsvergoeding

10 December, 2008

De fietsvergoeding is een vergoeding die door een werkgever wordt toegekend aan werknemers die de verplaatsing van hun woonplaats naar het werk geheel of gedeeltelijk met de fiets maken.

Het doel van het toekennen van een dergelijke fietsvergoeding is het stimuleren om de wagen thuis te laten en de fiets te nemen voor de kortere afstanden.

Een fietsvergoeding is enkel vrijgesteld van inkomstenbelasting en sociale zekerheidsbijdragen als ze wordt toegekend voor effectieve verplaatsingen met de fiets. De fietsvergoeding moet dan ook uitgekeerd worden op basis van de werkelijk aantal afgelegde kilometers.

De vrijstelling is beperkt tot € 0,15 per kilometer. Indien de werkgever een hogere vergoeding dan € 0,15 per kilometer uitbetaalt,dan moet de werknemer het bedrag boven de grens van € 0,15 per kilometer in zijn aan aangifte als een belastbaar inkomen indienen. De werkgever zal ook sociale bijdragen op het deel boven de € 0,15 grens moeten betalen.

De wettelijke vrijstelling geldt enkel voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de werkplek. De vergoeding die een werknemer van zijn/haar werkgever voor dienstverplaatsingen ontvangt, komen niet in aanmerking voor de wettelijke vrijstellingen.

Een werknemer kan voor hetzelfde traject slechts één vergoeding ontvangen. Voor werknemers die een deel van de verplaatsing tussen woonst en werk afleggen met de fiets en een deel met het openbaar vervoer, kan de fietsvergoeding gecombineerd worden met een tegemoetkoming in het abonnement voor het openbaar vervoer. Ook de combinatie fietsvergoeding/autovergoeding is mogelijk, voor werknemers die bv. met de auto tot de rand van de stad rijden en daar op de fiets overstappen.

Het is zelfs mogelijk voor een deel van de werkdagen een fietsvergoeding te geven, en voor een ander deel een autovergoeding (wanneer de werknemer toch de wagen zou gebruiken omwille van slecht weer of omwille van vergaderingen die dag).

De werkgever bepaalt het bedrag van de fietsvergoeding vrij. Hij kan ook een maximumbedrag opleggen (bv. € 0,15 per kilometer met een maximum van 50 euro per maand) of bepalen dat de vergoeding enkel voor de heen- of de terugreis geldt. Tevens kan hij bepalen dat werknemers een minimum aantal dagen per week/maand/jaar/seizoen met de fiets moeten komen om recht te hebben op de fietsvergoeding. Op die manier kan vermeden worden dat een heel administ