BTW overgangsregeling voor woningen tussen 5 en 10 jaar

17 December, 2015

Vanaf 1 januari 2016 is het verlaagd btw-tarief van 6% voor verbouwingen alleen nog van toepassing op woningen van minstens tien jaar oud. Wie snel is, kan echter nog een overgangsregeling genieten tot eind 2017!

Van vijf naar tien jaar oud vanaf 2016! Werken aan een privéwoning kunnen vanaf 2016 alleen nog tegen 6% btw als de woning in kwestie minstens tien jaar oud is. Dat heeft de ministerraad zo beslist.

Het blijft vijf jaar tot eind 2017 als u snel bent! Heeft u al werken aan uw privéwoning gepland, maar volgt de uitvoering pas later, dan kunnen deze werken toch nog tot eind 2017 gefactureerd worden tegen 6% btw, ook al is de woning al wel vijf jaar, maar nog geen tien jaar oud.

Nu aanvragen, melden of registreren!
Afhankelijk van de aard van de werken moet u hiervoor vóór 31 december 2015 een bouwvergunning aanvragen, deze melden bij de dienst Stedenbouw of de overeenkomst registreren (eventueel via e-mail) op het btw-controlekantoor van de aannemer.

Woningen die al wel vijf jaar, maar nog geen tien jaar oud zijn, kunnen in 2016 én in 2017 toch nog het 6%-btw-tarief genieten als u nu actie onderneemt! Concreet moet u vóór 31 december de nodige formaliteiten (aanvraag bouwvergunning, melding of registratie) vervuld hebben.