Kleine onderneming: verhoging van de drempel naar € 25.000

10 December, 2015

Verhoging vrijstellingsdrempel

De regering heeft beslist om de vrijstellingsdrempel van een kleine onderneming op te trekken van € 15.000 naar € 25.000.

Over wat gaat het?
Indien de omzet van uw onderneming lager is dan een grensbedrag van € 25.000 kan je opteren om voor BTW doeleinden uw onderneming als een kleine onderneming te bestempelen.
Hierdoor zal de onderneming:
geen BTW meer aan haar klanten aanrekenen;
geen BTW op haar aankoopfacturen recupereren;
geen BTW aangiften meer moet indienen.

Wat zijn hiervan de voor- en nadelen?
De voordelen van een kleine onderneming zijn:
De boekhouding wordt eenvoudiger: er dient maar één aangifte per jaar ingediend te worden;
Er dient geen BTW aan de klanten aangerekend te worden. Dit is interessant indien de klanten van de onderneming enkel particulieren zijn. Het product of de dienst wordt dan goedkoper.

Waar zit dan de fiscale angel?
Er zijn uiteraard ook nadelen aan deze keuze verbonden:
Je kan geen BTW op je aankoopfacturen in mindering brengen;
Bij de omvorming van de onderneming naar een kleine onderneming dien je een aanpassing in de reeds afgetrokken BTW toe te passen. Zo dien je de afgetrokken BTW op alle aanwezige stock dd 31.12 terug te betalen. Ook dien je een deel van de BTW op je investeringen van de afgelopen 5 jaar (voor de roerende goederen) en 15 jaar (voor de onroerende goederen) terug te storten.

Is dit nu voor alle ondernemingen mogelijk?
Neen er zijn immers enkele ondernemingen die van de vrijstellingsregeling uitgesloten zijn. Dit zijn onder meer de ondernemingen die:
in de sector van de onroerende goederen werkt (dus met toepassing van de medecontractant);
tabaksproducten leveren / verkopen;
werkzaam zijn in de horeca en verplicht een kasticket moeten uitreiken.

Is men verplicht om over te stappen naar deze vrijstellingsregeling?
Neen je hebt de keuze. Je kan ook opteren om onder je huidig BTW statuut blijven. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn als je toch een aanzienlijk bedrag aan investeringen hebt waarop je de BTW in mindering wil brengen of wanneer je met klanten werkt die hun BTW toch in mindering brengt.
Indien je echter onder deze vrijstelling wil vallen, moet je dit voor 15.12 kenbaar maken en dan ben je kleine onderneming vanaf 01.01 of voor 01.06 en dan start de vrijstellingsregeling vanaf 01.07.