Abbeloos - Schinkels & C°

Welkom op de nieuwe website

Via deze website willen wij u, zowel onze trouwe klant, de nieuwe klant als de geïnteresseerde lezer, informeren over de financiële, boekhoudkundige, fiscale aspecten,… van uw bedrijf of eenmanszaak.

Deze website vervangt uiteraard de vele persoonlijke contacten niet. Efficiënte en veelvuldige face-to face communicatie met de klanten blijft prioritair. Op deze website staat informatie die voor u interessant kan zijn als achtergrondinformatie. Daarnaast zullen talloze documenten u gratis aangeboden worden. Het gaat over die documenten die u helpen in uw dagelijkse bedrijfsvoering of in uw contacten met de diverse overheden.

Diensten

Accountantskantoor

Abbeloos - Schinkels & co heeft reeds jarenlange ervaring én expertise in alle financiële aspecten van uw bedrijf. Dat de adviesverlening en levering van diensten verder gaat dan het louter boekhoudkundig aspect, is u reeds bekend. Als accountantskantoor denken we mee over uw toekomst en dat van uw bedrijf. We doen dit via de optimalisatie van uw financiële resultaten, het deskundig adviseren over diverse randaspecten van uw bedrijfsvoering die echter van cruciaal belang zijn voor uw financiële bedrijfsvoering, de vertegenwoordiging en belangenbehartiging bij diverse controles, het verzorgen van contacten met financiële instellingen en andere instanties,…